Sonucu Daralt
Yayıncı Kategori
Yayıncı
Eser Sahibi
(x)Osmanzade Hüseyin Vassaf

Osmanzade Hüseyin Vassaf

Hüseyin Vassâf, tasavvuf ehli bir anne-babanın çocuğu olarak1872 yılında İstanbul?da dünyaya gelmiştir. Kendisine,babasının şeyhi Ahmed Zarîfî Efendi tarafından, Muharrem ayının onunda doğduğu için Hüseyin ismi ve Hazret-i Peygamber?in vasıflarıyla muttasıf olması duasıyla ?Vassâf? mahlası verilmiştir. İbtidâî mekteb, medrese, rüşdiye ve i?dâdî eğitimini bitirdikten sonra Rüsûmât Emâneti?nde (Gümrük Müdürlüğü) memur olarak çalışmaya başlamış, otuz iki sene boyunca Rüsûmât?ta çeşitli görevlerde bulunmasının ardından İstanbul Rüsûmat Başmüdürü iken emekliliğini isteyerek, 1922 yılında görevinden ayrılmıştır. Ömrünün kalan yıllarını tasavvufî ve ilmî hayata adayan Vassâf, 57 senelik pek de uzun sayılmayacak ömrüne otuzdan fazla eser sığdırmıştır. Esas seyr u sülûkü ve hilâfeti Uşşâkiyye?den olmakla berâber çok çeşitli tarikatlerden beslenen Vassâf?ın Halvetiyye?nin kolları olan Bekriyye, Mısriyye ve Gülşeniyye?den, ayrıca teberrüken de Kadiriyye?den icâzeti vardır. Vassâf, şerh, tercüme, biyografi, hâtırât vb. birçok türde eserler vermiştir. Eserleri: En önemli eseri beş ciltlik bir sûfîler ansiklopedisi niteliğindeki Sefîne-i Evliyâ?dır. Belli başlı diğer eserleri de şunlardır: Gülzâr-ı Aşk, Dîvân,Kemâlü?l-Kemâl, Vâkıât, Hâtıra-i Hicâziyye, Sûriye?de Bir Cevelân, Bursa Hâtırası, Vesîletü?n-Necât, Mürâselât, Esrâr-ı Kur?âniye?den Bir Nebze, Güldeste-i Hakîkat, Kitâb-ı Külliyât, Ravza-i Sâdâttan Bir Şemme, Mir?âtü?l-Kemâl, Mehmed Tâhir Bey, Es?ad-nâme, Risâle-i Müştâkıyye, Remzî-nâme, Kemâl-nâme-i Şeyh Hakkî.

Devamını göster ..
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1
Sıralama : Göster :
Toplam 6 kayıt bulunmuştur Gösterilen 1-20 / Aktif Sayfa : 1