Hüseyin Vassâf, tasavvuf ehli bir anne-babanın çocuğu olarak1872 yılında İstanbul?da dünyaya gelmiştir. Kendisine,babasının şeyhi Ahmed Zarîfî Efendi tarafından, Muharrem ayının onunda doğduğu için Hüseyin ismi ve Hazret-i Peygamber?in vasıflarıyla muttas.. .
Türkiye Cumhuriyetinin beşinci Diyanet İşleri Başkanı olan, zamanının değerli din alimlerinden Ömer Nasuhi BİLMEN, 1882 yılında Erzurum'da doğdu. İlk tahsiline Ahmediye Medresesi müderrisi Abdürrezzak İlmî ile Erzurum Müftüsü Müderris Hüseyin Raki Efendil.. .
Ünver Oral, oyun ve senaryo yazarı, çocuk edebiyatçısı. 1937 Erbaa/Tokat doğumlu. Tokat Erkek Sanat Enstitüsü (1957) mezunu. Gemilerde iaşe memuru olarak (1957-58) çalıştı. Bir süre bakkallık (1961-63) yaptı. Uzun yıllar Sümerbank kurumunun Beykoz Deri ve.. .