Hüseyin Vassâf, tasavvuf ehli bir anne-babanın çocuğu olarak1872 yılında İstanbul?da dünyaya gelmiştir. Kendisine,babasının şeyhi Ahmed Zarîfî Efendi tarafından, Muharrem ayının onunda doğduğu için Hüseyin ismi ve Hazret-i Peygamber?in vasıflarıyla muttas.. .
Ünver Oral, oyun ve senaryo yazarı, çocuk edebiyatçısı. 1937 Erbaa/Tokat doğumlu. Tokat Erkek Sanat Enstitüsü (1957) mezunu. Gemilerde iaşe memuru olarak (1957-58) çalıştı. Bir süre bakkallık (1961-63) yaptı. Uzun yıllar Sümerbank kurumunun Beykoz Deri ve.. .